HISTORY

Počet Slovákov, žijúcich vo Veľkej Británii, bol v roku 2017 odhadovaný na stopäťdesiat tisíc. Nie je nezvyčajné, že pri takom počte možno medzi kultúrnymi spolkami krajanov nájsť aj divadelnú skupinu. Slovenské divadlo v Londýne sa formovalo od roku 2009 popri združeniach ako napr. folklórne súbory Morena (2001), Karpaty (2003), detský folklórny súbor Sovička (2014) a vzdelávacia spoločnosť Slovenská víkendová škola (2007). Pod dramaturgickým a režijným vedením Juliany Sersenovej skúšali a hrali slovenskí ochotníci počas prvých piatich rokov v priestoroch Slovenskej katolíckej misie v Londýne, zahraničnej farnosti fungujúcej samostatne od r. 2007. Od svojich počiatkov až po súčasnosť si divadlo zachovalo isté špecifické črty - inscenuje výlučne vlastné, autorsky pripravené texty, ďalej zapája do hereckých rolí krajanov, väčšinou mladého veku, nezávisle od ich predchádzajúcich hereckých skúseností, a tiež funguje na dobrovoľníckej báze. Podobne, divadlo plní od začiatku činnosti určité kľúčové funkcie; krajanom v cudzom prostredí umožňuje rýchlo a účinne sa umelecky aktivizovať, hercom aj divákom pomáha upevňovať svoju národno-kultúrnu identitu, budovať inšpiratívne priateľstvá a svojim členom uľahčuje proces bezpečného zabývania sa v novej krajine. V rozmedzí rokov 2008 – 2017 pripravilo Slovenské divadlo v Londýne desať predstavení rozličného trvania, zrealizovalo tridsaťosem repríz a hralo na dvadsiatichštyroch rôznych miestach. Podľa obsahu možno identifikovať dve obdobia divadla: v období od apríla 2009 do júna 2014 sa tvorba divadla venovala náboženským a historickým témam (s výnimkou Anna’s Story) upevňujúc divácku základňu v Slovenskej katolíckej misii. Predstavenie Migrantská rapsódia, bolo skúšané od jesene 2014 mimo priestorov misie a predstavenia sa realizovali na úplne nových miestach. Vďaka úmyselne zvolenej všeobecnej téme zo súčasnosti bola hra ponúkaná širokému spektru slovenských aj zahraničných divákov. Existencia divadla sa dostala do širšieho povedomia Slovákov, žijúcich v Británii a všimli si ju aj slovenské divadelné kruhy. Po rôznych formálnych pomenovaniach divadelnej skupiny sa s hrou Migrantská rapsódia začal používať názov Slovenské komunitné divadlo v Londýne, finálne zredukovaný na Slovenské divadlo v Londýne na jeseň roku 2016, v súvislosti s prípravou predstavenia Akadémia pre ženy.   

Prehľad predstavení 2009 - 2018

 

Šabat, aký sme nečakali

(apríl 2009, 30 min.)

Postmoderná pašiová hra približovala dusnú atmosféru Bielej soboty. Siedmi herci a herečky, reprezentujúc Ježišových priateľov, zatvorení v jednej miestnosti jeden po druhom vyplavovali svoje sklamanie a bolesť z toho, že Učiteľ, do ktorého vkladali všetku nádej, je mŕtvy. Spomienky ich retrospektívne viedli na Kalváriu a šabatové stretnutie sa končilo trpkým povzdychom „Takýto šabat sme nečakali“.   

Anna’s Story

(august 2009, 45 min.)

Skutočný príbeh mladej učiteľky z Moravy, ktorá sa so zlomeným srdcom po rozchode vracia z Londýna domov predstavili traja herci. Dramatický stret hodnôt nahrával domácemu prostrediu, v ktorom hlavná hrdinka znova našla pokoj duše.

Odhalenie nádeje

(január 2010, 45 min.)

Tradičná vianočná hra, sprevádzaná povznášajúcim spevom anjelov, s počtom deväť hercov. Príbeh betlehemského páru tu spestrili ďalšie dva židovské páry s ich osobnými trampotami, ktoré príjemne prekvapilo svetlo vianočnej noci.  

Next Stop: Holy Spirit

(máj 2010, 50 min.)

Hra dejovo nadväzovala na "Šabat", experimentujúc so spájaním náboženskej látky s každodenným veľkomestským životom. Biblické deje zmŕtvychvstania boli situované do prostredia londýnskeho metra. Mária Magdaléna spievala ako buskerka v metre, učeníci cestovali do Emauz na District line a noviny promptne hlásali konšpiráciu, že Ježišovo telo bolo ukradnuté. S pomocou niekoľkých stoličiek a chrámového prostredia, táto hra preniesla vzdialené deje do atmosféry, dôverne známej každému Londýnčanovi. Hry sa zúčastnilo desať hercov.

A Sabbath As We Have Never Expected It

(apríl 2011, 35 min.)

Hra opakovala predlohu z r. 2009 (Šabat, aký sme nečakali), s pridanými piesňami, viachlasmi a pohybovou postavou Bolesti. Sedem hercov čelilo výzve hrať aj v angličtine a úspešne predstavilo tvorbu slovenskej mládeže piatim anglickým farnostiam v Londýne.

Svetlo sveta

(december 2012, 30 min.)

Séria vianočných skečov s šašom, ktorý sa pokúša lapiť svetelný bod a dospelým Ježišom, spomínajúcim na svoje detstvo. Zúčastnilo sa na nej desať hercov a diváci boli odmenení predvianočnou kapustnicou.

Mučeníci Slova I

(jún 2013, 120 min.)

Veľkolepé a výpravné predstavenie o misii sv. Cyrila a Metoda, v ktorom dôveryhodne ožili všetky postavy rannej stredovekej slovenskej histórie. Prvá časť končila smrťou Konštantína Cyrila v Ríme. Čerpajúc z najnovších historických štúdií, hra si vzala za cieľ predstaviť presné motivácie konania jednotlivých postáv národných dejín a ukázať ich ľudskú stránku. Jedenásť hercov hralo spolu tridsať postáv. Z divákov sa stali rímski občania a z kostola stredoveký chrám. Uprostred cudzieho sveta, hra zjednotila hercov aj divákov v nadšení z toho, čo naši predkovia v deviatom storočí dokázali. 

Mučeníci Slova I + II

(marec 2014, 150 min.)

Predstavenie bolo doplnené o druhú časť, ktorá odhalila divákom dianie na Veľkej Morave v období po Konštantínovej smrti. Dramatický osud Metoda zakončil a pád Veľkej Moravy predznamenal pôsobivý pohrebný sprievod.  

Migrantská rapsódia / Migrants’ Rhapsody

(máj 2015, 45 min, plná verzia apríl 2016, 70 min.)

Dynamické predstavenie o radostiach, no hlavne nevyslovených trápeniach slovenských migrantov. Motivácie ich príchodu do Británie, ich anglickú rutinu aj  rozhodovanie sa o budúcnosti rozprávali piesne, pohybové scény aj drobné zápletky, zakončené alegorickou svadbou migrantov a slečny Veľkej Británie. V slovenskom aj v anglickom jazyku hralo deväť a napokon šesť hercov.

Akadémia pre ženy / Academy for Women

(apríl 2017, 65 min.)

Predstavenie na tému vykorisťovania ženského tela pre sexuálny priemysel vzniklo ako obhajoba krehkého človeka uprostred súčasného sveta, ktorý zakrýva vykorisťovanie pôsobivým slovníkom a negatívne dôsledky sexuálneho priemyslu predstavuje ako moderný úspech. Sonda do života mladých prostitútok, vzbudzujúca súcit a ľudský záujem o odsudzované členky spoločnosti. V hre vystupujú štyria herci.    

Mami, čo si chcela? / Mum, what did you want?

(apríl 2018, 55 min.)

Predstavenie sa tematicky vracia k migrácii, no na rozdiel od Migrantskej rapsódie, prezentuje pohľady a názory tých, čo zostali na Slovensku - konkrétne matiek, ktoré sa po niekoľkých rokoch odlúčenia od detí stali starými mamami, nútenými lietať za svojimi vnúčatami. O tom, ako sa zmenil ich život, o citových prílivoch a odlivoch, o generačných paradoxoch, znásobených diaľkou, rozpráva päť hercov v dokumentárne koncipovanom predstavení, obohatenom piesňami a tancami.