top of page

THE SLOVAK SPECTATOR

Slovak theatre in London offers a taste of home

 

"The Slovak Theatre in London / Slovenské divadlo v Londýne has received an honourable mention at the recent competition for amateur, student theatres held by the Akademický Prešov." 9th May 2017

NITRADEŇ.SK

V Nitre vystúpi Slovenské divadlo v Londýne, odohrá inscenáciu Extrém [nová norma].


"Divadlo v minulosti už na Slovensku vystupovalo na niekoľkých miestach vrátane festivalov Divadelná Nitra a Akademický Prešov." 1st June 2023

bottom of page