top of page
1 Final Poster A3 300dpi_edited.jpg

Extreme Tour 2023

In June 2022, we successfully performed the first two shows of our new author-created production "Extreme [the new norm]". In 2023 we are on a tour. We returned to London with two shows in March and

a premiere in the English language. We performed shows in Dublin and Brussels in April and we are heading to Slovakia in July. Two major festivals Edinburgh and Camden Fringe are awaiting in August!

 

TOUR DATES & LOCATIONS

4th-19th AUGUST (English)                        EDINBURGH FRINGE / Greenside @ Riddle's Court            TICKETS
22nd, 23rd & 27th AUGUST (English)    CAMDEN FRINGE / The Water Rats                                             TICKETS

What is our new theatre play about?

Life is unpredictable and it shapes us to be flexible but over the past two years, we lived through another level of extremes when we couldn’t rely on what would happen even in the next hour, let alone a month. Pandemic rules brought contrasting experiences. Some of us were relieved to finally slow down, the others became frustrated and bored. Some worked, even more, others lived in constant fear. Eventually, we all became overwhelmed by it all. And with the most recent world events, it seems that when one crisis passes, another reveals in the endless circle of life. We find ourselves constantly living beyond norms and extremes become the new norm.

 

Slovak Theatre in London reflects on the biggest event of the past decade, which globally impacted the life of every individual.  Contrasting pandemic situations portrayed in a colourful collage of scenes and characters, this is a one-of-a-kind experience to witness. Through collaborative devising, the artists explore the patterns of behaviour of society and individuals in a time of catastrophe. While this stage of our lives might already seem distant, their artistic treatment emphasizes the experience of crisis rather than the event itself, as it desires to serve as a mirror to challenge opinions and call to new perspectives. Ultimately, the show, filled with both seriousness and humour, offers a collective therapy through art.

Check out photos from our show in the Gallery and watch Trailer below!

Extrém Turné 2023

V Júni 2022 sme úspešne odpremiérovali našu novú divadelnú inscenáciu "Extrém [nová norma]". V roku 2023 máme turné v britských  a euróspkych mestách. Už v marci sme opäť zahrali v Londýne, v apríli sme potešili divákov v Dubline a Bruseli. V júli sa chystáme na Slovenskoav auguste na dva prestížne festivaly Edinburg Fringe (Škótsko) a Camden Fringe (Londýn).

 

DÁTUMY A MIESTA TURNÉ

4. - 19. AUGUST (anglicky)                       EDINBURGH FRINGE / Greenside @ Riddle's Court       VSTUPENKY
22., 23. a 17. AUGUST (anglicky)          CAMDEN FRINGE / The Water Rats                                        VSTUPENKY

O čom je naša nová hra?


Život je nepredvídateľný a učí nás prispôsobivosti, no v uplynulých dvoch rokoch sme si prešli takými extrémami, že sme sa nemohli spoľahnúť na to, čo sa stane počas ďalšej hodiny, nieto na ďalší mesiac. Pandemické pravidlá nám priniesli rôznorodé skúsenosti. Niektorým sa uľavilo, že môžu konečne spomaliť, iní zostali frustrovaní a prepadli nude. Niektorí začali pracovať viac, iní žili v neustálom strachu. Celkovo nás to všetkých pohltilo. A zdá sa, prihliadnuc na nedávne svetové udalosti, že keď prejde jedna kríza, vystrieda ju druhá. V nekonečnom kolobehu života sa dostávame z jedného extrému do druhého a extrém sa stáva normou. 

 

Slovenské divadlo v Londýne reflektuje na najväčšiu udalosť posledného desaťročia, ktorá celosvetovo ovplyvnila život každého človeka. Hra v pestrej koláži scén a postáv predostiera kontrastné situácie spôsobené pandémiou. Mnohé z nich sú inšpirované skutočnými udalosťami. Herci skúmajú vzorce správania sa spoločnosti a jednotlivcov v čase krízy pomocou spoločného autorského tvorenia, využívajúc pohybové vyjadrenie, hudbu aj piesne. Počas predstavenia dokonca angažujú aj divákov, aby čo najlepšie nastavili zrkadlo zaužívaným názorom a otvorili nové perspektívy vnímania. Hra naplnená drámou, ale aj humorom a satirou má za cieľ pôsobiť ako kolektívna terapia umením. 

Pozrite si fotky z predstavenia v galérii a upútavnku vo videu vyššie.

bottom of page