1 Final Poster A3 300dpi_edited.jpg

EXTREME
 [THE NEW NORM][

Opening Night 
18-19 June 2022
at The Cockpit

A satiric reflection on life in the pandemic.

 

One day you are enjoying your favourite ice cream on a family holiday, the next day you find yourself in a national lockdown. Life is unpredictable and it shapes us to be flexible but over the past two years, we lived through another level of extremes when we couldn’t rely on what would happen even in the next hour, let alone a month. Pandemic rules brought contrasting experiences. Some of us were relieved to finally slow down, the others became frustrated and bored. Some worked even more, others lived in constant fear. Eventually, we all became overwhelmed by it all. And with the most recent world events, it seems that when one crisis passes, another reveals in an endless circle of life. 

 

We find ourselves constantly living beyond norms and extremes become the new norm.

 

Slovak Theatre in London reflects on the biggest event of the past decade, which globally impacted the life of every individual.  In a colourful collage of scenes and characters, the play depicts the contrasting situations born during the pandemic, often based on true events. Through collaborative devising by using physical movements, music and songs, the artists explore the patterns of behaviour of the society and individuals in a time of crisis. Moreover, the performance reaches out to the spectators by direct interaction with the actors, with its desire to serve as a mirror challenging opinions and calling to new perspectives. Ultimately, the show, filled with both seriousness and humour, offers a collective therapy through art.

Become a part of our play! We invite our audience to share their own experience and thoughts on the pandemic.

Leave us a comment on this link and we will incorporate it into our show:

https://padlet.com/slovaktheatreinlondon/extremetheatreplay

FINAL EN.png

EXTRÉM
 
[NOVÁ NORMA][

V jeden deň si vychutnávate obľúbenú zmrzlinu na rodinnej dovolenke, na ďalší sa ocitnete v celoštátnom lockdowne. Život je nepredvídateľný a učí nás prispôsobivosti, no v uplynulých dvoch rokoch sme si prešli takými extrémami, že sme sa nemohli spoľahnúť na to, čo sa stane počas ďalšej hodiny, nieto na ďalší mesiac. Pandemické pravidlá nám priniesli rôznorodé skúsenosti. Niektorým sa uľavilo, že môžu konečne spomaliť, iní zostali frustrovaní a prepadli nude. Niektorí začali pracovať viac, iní žili v neustálom strachu. Celkovo nás to všetkých pohltilo. A zdá sa, prihliadnuc na nedávne svetové udalosti, že keď prejde jedna kríza, vystrieda ju druhá. V nekonečnom kolobehu života sa dostávame z jedného extrému do druhého a extrém sa stáva normou. 

 

Slovenské divadlo v Londýne reflektuje na najväčšiu udalosť posledného desaťročia, ktorá celosvetovo ovplyvnila život každého človeka. Hra v pestrej koláži scén a postáv predostiera kontrastné situácie spôsobené pandémiou. Mnohé z nich sú inšpirované skutočnými udalosťami. Herci skúmajú vzorce správania sa spoločnosti a jednotlivcov v čase krízy pomocou spoločného autorského tvorenia, využívajúc pohybové vyjadrenie, hudbu aj piesne. Počas predstavenia dokonca angažujú aj divákov, aby čo najlepšie nastavili zrkadlo zaužívaným názorom a otvorili nové perspektívy vnímania. Hra naplnená drámou, ale aj humorom a satirou má za cieľ pôsobiť ako kolektívna terapia umením. 

STL Pozvánka SK.png