top of page
DSC_9534.JPG

PREDOŠLÉ PRODUKCIE

Migrant's Rhapsody Slovak Theatre in London
Migrant's Rhapsody Slovak Theatre in London

MIGRANTSKÁ RAPSÓDIA

Migrant's Rhapsody Slovak Theatre in London
Migrant's Rhapsody Slovak Theatre in London

Migrantska Rapsódia bola zbierkou scén zobrazujúcich životy slovenských migrantov v Londýne. Bol inšpirovaný skutočnými príbehmi a faktami z interview a dotazníkov. Autenticita bola zabezpečená samotnými hercami a tvorcami - všetkými slovenskými migrantmi. Príbeh sledoval fiktívnu cestu rôznych typov migrantov, od ich príchodu do Londýna až po moment rozhodovania, či ostať trvalo v krajine dočasného pobytu. Divadelná hra zachytila situácie a nálady každého migranta s humorom a ľahkosťou, situácie, ktorými každý migrant musí prejsť - veľké očakávania, nadšenie z nových príležitostí, prvý zárobok, ale aj sklamanie z nízko kvalifikovaného zamestnania, vzťahy a kultúrny šok, až po objavenie novej, silnejšej identity a skutočného poslania jednotlivca vo svetovej spoločnosti.

Hra ponúkla všeobecné zamyslenie nad súčasným fenoménom ekonomickej migrácie a bola venovaná hlavne slovenským a českým migrantom. Dúfala, že rozšíri pocit spolupatričnosti a nádeje. V širšom zmysle a prezentovaná v anglickom jazyku, oslovila všetkých migrantov prichádzajúcich do Veľkej Británie / Západnej Európy. Kládla otázku o kultúrnom, morálnom a národnom určení európskeho občana a dotkla sa otázky mladého človeka hľadajúceho domov vo svete dospelých.

Formálne bola Migrantská Rapsódia kolektívnym dielom divadla, striedajúcim medzi drámou, rozprávaním príbehov, básňami a scénami fyzického divadla s originálnymi piesňami. Tvorba hry trvala približne rok a pol, prvýkrát sa objavila na javisku v máji a júni 2015, s tromi predstaveniami v slovenskom jazyku a jedným v anglickom jazyku. Na základe spätnej väzby bola hra zdokonalená, obohatená aj formálnou stránkou, až kým nebola stanovená jej konečná verzia v apríli 2016. Súčasťou procesu spolupráce bolo určovanie a odstraňovanie nápadov, ktoré sa nezhodovali s hlavnou témou, hoci mali veľký potenciál, detailnejšie skúmanie kľúčových scén a zmena obsadenia a štábu.

HUDBA

Okrem originálnej hudby zazneli v hre aj časti piesní "Všetko má svoj čas" od Miriam Kaiser, "I Believe I Can Fly" od R. Kellyho a úryvok z východoslovenskej ľudovej piesne "Musí vám mamičko".

SCENÁR

Konečný scenár bol vytvorený a doladený režisérkou Julianou Sersenovou. Svadobná reč bola preložená do angličtiny Mariánom Florovičom.

KOSTÝMY

Spoločný a spontánny nápad na dizajn kostýmov podporovala a schválila dizajnérka Martina Šošková.

PRODUKCIA A TURNÉ

Konečná verzia hry bola produkovaná s pomocou Simony Vrabcovej, ktorá tiež zabezpečovala opakovania a turné predstavenia.

Simona Vrabcova STL
Jakub Repisky STL
Natalia Herzogova STL
Marek Chomist STL
Jana Balaziova STL
Robert Susienka STL

  Simona Vrabcová                   Jakub Repiský                  Natália Herzogová               Marek Chomist                    Jana Balážiová                  Róbert Sušienka

Migrant's Rhapsody Slovak Theatre in London

Pamätný plagát zobrazoval dátum premiéry v priestoroch Venue 229 v Londýne. Prvý večer dokončenej produkcie bol vypredaným podujatím, príjemne prekvapujúc všetkých zúčastnených. Promotér Štefan Krasňanský, známy ako Pishter, vložil dôveru do neznámeho divadelného súboru a vyplatilo sa mu. Srdce v plastovej taške symbolizuje metaforickú scénu, v ktorej sa odchádzajúci migrant snaží preniesť celé svoje srdce do zahraničia v kufri. Úplný text je viditeľný napravo. Fotografiu zachytila naša mediálna asistentka Monika Zimovčáková.

Srdce v kufri

(útržok z hry EN/SK )

Janka: Excuse me ... - Prepáčte...

Natália: Is this your luggage? Can you open it, please? Have you got any liquids, sprays or creams inside?

- To je váš kufor? Prosím vás, otvorte mi ho. Máte tam nejaké tekutiny, aerosoly?

Janka: No, I don’t. I don’t understand ...

- Nie, nemám. Nechápem...

Natália: There must be something, don’t touch the suitcase, please! (She searches the suitcase.) Ah, there we are! Of course! Gelatinous substance!

- Musí tam byť niečo. Nedotýkajte sa kufra, prosím! Á, tuto to máme. Rôsolovitá hmota!

Janka: It’s jam from my grandma.

- To je nátierka od babičky.

Natália: I am sorry, but we have to throw it away. Stand back, please. (Skúma ďalej.) Oh and what´s this?

- Ľutujem, musíme ju vyhodiť. Odstúpte si, prosím. Á, a toto je čo?

Janka:  That’s... my heart..

- To je...  moje srdce.

Natália: I’m sorry, you can’t take your heart with you. It contains liquid and exceeds 100 ml.  

- Ľutujem, nemôžete ho zobrať zo sebou. Obsah srdca je tekutý a presahuje objem 100 ml.

Janka: But I must take my heart with me!

- Ale ja potrebujem zobraťso sebou svoje srdce!

Natália: I am very sorry. It’s Rules & Regulations. Contents must fit inside the plastic bag so it can be sealed.

- Ľutujem, predpisy dovoľujú zobrať len to, čo sa zmestí do vrecúška tak, že vrecúško bude uzatvárateľné.  

Janka: Please, is there anything that can be done? - --

- Prosím vás, nedalo by sa to nejako vybaviť?

Natália: The only option is to cut the heart half and take what fits inside the plastic bag. You’ve got to hurry though or you will miss the flight!  

- Jediné, čo prichádza do úvahy, je srdce roztrhnúť a zobrať aspoň to, čo sa zmestí do vrecúška. Ale rýchlo, lebo vám odletí lietadlo.

Janka: Thank you. (She is tearing the heart with effort.) I can´t...

- Ďakujem. (Snaží sa srdce roztrhnúť.) Nemôžem...

Natália: Rob, can you help the lady please?

- Pán kolega, prosím, pomôžte slečne...

Robo: (He swiftly rips the heart apart.)

(Svižne roztrhne srdce na dve časti.

Janka: Can I give the other half to my mum, please? She is waiting over there. (She points at her mum.) -

Prosím vás, mohla by som tú druhú polovicu zaniesť mojej mame? Čaká tam.

Natália: I am sorry, you can’t return that way. - --

- Ľutujem, tým smerom sa nemôžete vrátiť.

Janka: Will you do me a favour? Could you take it and give to her? I’ll pay. For goodness’ sake. I’m begging you! It’s very important for me…  

- Môžem vás poprosiť o láskavosť, boli by ste taká milá a zaniesli jej ho? Veľmi pekne vás prosím, je to pre mňa životne dôležité...

Natália: Give it to me... I’ll do that for you this time but don’t expect anyone to do you favour next time! Which one is your mother?

- Dajte to sem, teda, ale toto je výnimočná pomoc, nabudúce nečakate, že vám niekto pomôže. Ktorá je vaša matka?

Janka: The lady over there with the coffee ...

- Tamtá pani s kávičkou...

akademia-21.JPG

AKADÉMIA PRE ŽENY

Joe a Lisa založili právnu charitatívnu Akadémiu pre ženy, ktorá poskytuje útočisko mladým pouličným prostitútkam a striptérkam v okrese Elko, štát Nevada. Akadémia je prvým miestom na svete, kde ženy majú prístup nielen k sexuálnej práci, ale aj k štúdiám. Aké výsledky môže tento zvláštny program priniesť? Zároveň sa pýtame, či je možné zastaviť negatívne dôsledky prostitúcie prostredníctvom lepšieho vzdelania mladých prostitútok alebo nie. Presvedčte sa sami.

Prostitútky môžu byť zároveň nenávidené a chválené, ignorované alebo jednoducho tolerované. Pozývame našich divákov, aby sa vybrali ulicou hanby a pozreli sa priamo do sklenených výkladov, prenikli za úsmevy, sexy spodnú bielizeň a nahú pokožku sexuálnych pracovníčok. Vyzývame divákov, aby odstránili vrstvu súdnych rozhodnutí a mýtov, počúvajúc najvnútornejšie skúsenosti prostitútok.

Napísal a zrežíroval: Juliana Sersenová

Produkované a spolu napísané: Simona Vrabcová

Komponované: Katarína Sliacka

Dizajn: Sára Šišková

Choreografia: Jana Klimová

Plagát: @francekarts

Obsadenie

Zuzana Šťastná

Petra Čorňáková

Simona Vrabcová

Simon Kopunec

Predchádzajúce obsadenie

Klaudia Tomanová

Matěj Paprčiak


 

Akadémia pre ženy mala premiéru 9. apríla 2017 v divadle Ravensfield na Middlesex University v Londýne. Odvtedy divadelná spoločnosť odohrala sedem predstavení v Londýne aj v zahraničí. STL zaznamenal svoj debut v Camden People's Theatre v Londýne s dvoma predstaveniami v máji 2017. Kontinentálna tour začala na festivale v Prešove (Slovensko) a pokračovala v júni návštevou Bruselu (Belgicko) a Prahy (Česká republika). Ďalšia séria predstavení bola podaná v štyroch slovenských mestách v septembri 2017. Tím sa opäť zjednotil po letnej prestávke, pričom sa pridali dvaja noví herci. Intenzívny desaťdňový repetičný proces výrazne vylepšil predstavenie a posunul hru na novú úroveň. Hra zaznamenala úspech u rôznych slovenských divákov, pričom stredoškoláci si zvlášť zaslúžili pochvalu za svoju pozornosť a vďaku.

„Aj ja by som vám vtedy dala rovnaké odpovede, ak by ste ma spýtali, keď som bola prostitútka.

Povedala by som vám: ‚Áno, robím to dobrovoľne.‘ Nebola by som schopná povedať inak.

Svoj osud som si akoby predurčila. A navyše, nikdy by som nevedela povedať tomu mužovi,

že každý jeho čin bol v skutočnosti znásilnením.“

(Raymond, J.: Nie voľba, nie práca)

1 Final Poster A3 300dpi_edited.jpg

EXTRÉM [NOVÁ NORMA]

V Júni 2022 sme úspešne odpremiérovali divadelnú inscenáciu "Extrém [nová norma]". V roku 2023 sme inscenáciu zobrali na turné do piatich krajín. V marci sme opäť zahrali v Londýne aj s premiérou anglickej verzie, v apríli sme potešili divákov v Dubline a Bruseli. V júli sme zahrali na Slovensku v Nitre, Bytči a Bratislave. A v auguste 2023 na dvoch prestížnych festivaloch Edinburg Fringe (Škótsko) a Camden Fringe (Londýn, Anglicko). V Edinburghu nás známy Fringe Review ohodnotil ako vysoko-odporúčaná šou. Boli sme tiež držiteľom Keep It Fringe Award, ktorú sme získali ako jedny z 50 vybraných výhercov spomedzi 700 prihlásených. Súčasťou bol grant a in-kind pomoc od Tik-Tok a Lumo Train company.

 

O čom bola táto hra?


Život je nepredvídateľný a učí nás prispôsobivosti, no v uplynulých dvoch rokoch sme si prešli takými extrémami, že sme sa nemohli spoľahnúť na to, čo sa stane počas ďalšej hodiny, nieto na ďalší mesiac. Pandemické pravidlá nám priniesli rôznorodé skúsenosti. Niektorým sa uľavilo, že môžu konečne spomaliť, iní zostali frustrovaní a prepadli nude. Niektorí začali pracovať viac, iní žili v neustálom strachu. Celkovo nás to všetkých pohltilo. A zdá sa, prihliadnuc na nedávne svetové udalosti, že keď prejde jedna kríza, vystrieda ju druhá. V nekonečnom kolobehu života sa dostávame z jedného extrému do druhého a extrém sa stáva normou. 

 

Slovenské divadlo v Londýne reflektuje na najväčšiu udalosť posledného desaťročia, ktorá celosvetovo ovplyvnila život každého človeka. Hra v pestrej koláži scén a postáv predostiera kontrastné situácie spôsobené pandémiou. Mnohé z nich sú inšpirované skutočnými udalosťami. Herci skúmajú vzorce správania sa spoločnosti a jednotlivcov v čase krízy pomocou spoločného autorského tvorenia, využívajúc pohybové vyjadrenie, hudbu aj piesne. Počas predstavenia dokonca angažujú aj divákov, aby čo najlepšie nastavili zrkadlo zaužívaným názorom a otvorili nové perspektívy vnímania. Hra naplnená drámou, ale aj humorom a satirou má za cieľ pôsobiť ako kolektívna terapia umením. 

Pozrite si fotky z predstavenia v galérii a upútavnku vo videu nižšie.
 

Režírovala a skomponovala Zuzana Strnátová

Scenár napísali Simona Vrabcová a kolektív

Produkcia: Simona Vrabcová

Choreografia: Jana Zordan (rod. Klimová)

Kostýmy: Sára Šišková

Svetelný dizajn a technická podpora: Maggie Slaboňová a Natália Vrabcová

Obsadenie: Simona Vrabcová, Simona Gibejová, Rebeka Jurčasková, Katarína Martin, Tereza Ružičková, Natália Lukáčová, Dalibor Buranda, Jozef Radosvký

london_divadlo-27.jpg

Mami, čo si chcela?

Táto doslovná produkcia sa tematicky vracia k migrácii, avšak na rozdiel od Migrantskej Rapsódie, predstavuje názory a pohľady tých, ktorí zostali na Slovensku - konkrétne matky, ktoré po niekoľkých rokoch odlúčenia od svojich detí sa stali babičkami nútenými za svojimi vnúčatami lietať. Päť herečiek hovorí o tom, ako sa zmenili ich životy, o emocionálnych výkyvoch a ústupoch, o generačných paradoxoch umocnených vzdialenosťou, v dokumentárnom predstavení obohatenom piesňami a tancom.

Réžia a skladby: Juliana Sersenová

Produkcia: Simona Vrabcová

Doslovný scenár upravený z rozhovorov: Juliana Sersenová

Choreografia: Jana Zordan (rod. Klimová)

Obsadenie: Simona Vrabcová, Lukáš Božík, Monika Deda, Jana Jenčová, Barbora Trubačová, Jasmína Alagič

bottom of page