top of page

HISTÓRIA

Počet Slovákov žijúcich v Spojenom kráľovstve sa v roku 2017 odhadoval na 150 000. Nie je preto prekvapením, že pri takom počte je možné nájsť divadelnú skupinu medzi kultúrnymi združeniami krajanov. Slovenské divadlo v Londýne sa formovalo od roku 2009 popri združeniach ako folklórne súbory Morena (2001), Karpaty (2003), detský folklórny súbor Sovička (2014) a vzdelávacia spoločnosť Slovenská víkendová škola (2007). Pod dramaturgickým a režijným vedením Juliany Sersenovej, slovenskí amatérski herci počas prvých piatich rokov skúšali a vystupovali v priestoroch Slovenskej katolíckej misie v Londýne, ktorá funguje ako samostatná farnosť od roku 2007.

Od svojich začiatkov až po súčasnosť si divadlo zachovalo určité špecifické črty – tvorí vlastné, autorské scenáre, naďalej zapája krajanov bez ohľadu na vek alebo pôvod a funguje predovšetkým na dobrovoľníckej báze. Rovnako plní určité kľúčové funkcie od začiatku; umožňuje krajanom umelecky sa aktivovať v cudzom prostredí rýchlo a efektívne, pomáha hercom a divákom posilňovať ich národno-kultúrnu identitu, budovať inšpiráciu pre priateľstvo a uľahčuje proces bezpečného usadenia sa v novej krajine.

Medzi rokmi 2008 a 2023 pripravilo Slovenské divadlo v Londýne dvanásť predstavení rôznej dĺžky a uskutočnilo šesťdesiatsedem repríz v tridsiatich rôznych priestoroch v šiestich krajinách. V roku 2023 po prvýkrát rozšírilo svoje medzinárodné publikum na dvoch veľkých festivaloch Edinburgh Fringe a Camden Fringe. Podľa obsahu možno identifikovať dve obdobia divadla: v období od apríla 2009 do júna 2014 sa práca divadla zameriavala na náboženské a historické témy (s výnimkou Anny), konsolidujúcu základňu publika v Slovenskej katolíckej misii. Nová éra STL začala s predstavením Migrantská Rapsódia, ktoré sa skúšalo od jesene 2014 mimo povolenia Slovenskej katolíckej misie a predstavenia sa konali v úplne nových priestoroch. Vďaka zámerne zvolenej všeobecnej téme z prítomnosti bola hra predstavená širokému spektru slovenského a zahraničného publika a stretla sa s úspechom.

Od roku 2015 sa existencia divadla stala viac známa Slovákom žijúcim vo Veľkej Británii a slovenské divadelné predstavenia si užívali aj v kruhu divadla. Po rôznych formách pomenovania divadelnej skupiny sa názov Migrantská Rapsódia začal používať ako názov Slovenského komunitného divadla v Londýne, ktorý sa nakoniec na jeseň 2016 v súvislosti s prípravou hry Akadémia pre ženy skrátil na Slovenské divadlo v Londýne.

Medzi rokmi 2018 a 2019 divadlo skúšalo a turné s predstavením Mama, čo si chcela? V tejto hre sa divadlo vrátilo k téme tekutej migrácie, ale tentoraz sa zameralo na perspektívy a skúsenosti slovenských matiek, ktorých deti sa usadili vo Veľkej Británii. Ďalšia relatívna téma zanechala naše publikum dojaté a ochotné podporiť našu budúcu prácu.

V roku 2020 sa tvorcovia v STL pokúsili skúšať novú autorsky napísanú hru, ktorá bola krátko nato narušená tým, čo sa stalo najvýznamnejšou udalosťou posledných desaťročí – pandémiou. Pandémia zastavila svet a znemožnila akúkoľvek spoluprácu v umeleckej tvorbe. Naopak, vytvorila významný podnet na umeleckú reflexiu, vrátane STL. V roku 2022 sme sa opäť spojili, aby sme privítali novú post-pandemickú éru divadelnej tvorby.

V rokoch 2022/23 sme vytvorili a predviedli 29 predstavení improvizovanej produkcie Extrém [nová norma], inšpirovanej presne tou skúsenosťou, ktorá na takmer tri roky zastavila našu tvorivú prácu. Pandemické pravidlá nám priniesli kontrastné skúsenosti. Nemohli sme sa spoľahnúť na to, čo sa stane v nasledujúcej hodine, nehovoriac o nasledujúcom mesiaci. Zistili sme, že žijeme mimo normu. Extrémy sa stali normou. Predstavenie reflektuje najväčšiu udalosť nášho storočia, ktorá globálne ovplyvnila život každého jednotlivca. V pestrej koláži scén a postáv hra ukazuje kontrastné situácie prinesené pandémiou, často založené na skutočných udalostiach. Prostredníctvom kolaboratívnej tvorby, fyzických pohybov, hudby a piesní, umelci skúmajú vzorce správania spoločnosti a jednotlivcov v čase katastrofy. Zatiaľ čo táto etapa nášho života už môže pôsobiť vzdialene, ich umelecké spracovanie zdôrazňuje skúsenosť krízy skôr než samotnú udalosť, pretože túži slúžiť ako zrkadlo na vyzvanie názorov a výzvu k novým perspektívam. Nakoniec, predstavenie, plné vážnosti aj humoru, ponúka kolektívnu terapiu prostredníctvom umenia.

Charakteristiky, ktoré tvorili STL od začiatku:


Krajanské - naša spoločnosť pozostáva prevažne zo Slovákov, s niekoľkými českými členmi.

Mladistvé - sme študenti, súčasní a nedávni absolventi - občas študenti na celý život, mladí duchom.

Improvizované - špecializujeme sa na originálne improvizované diela, ktoré vytvárame sami.

Moderné - reflektujeme aktuálne témy a problémy.

Univerzálne ľudské - transformujeme naše skúsenosti tak, aby oslovili akékoľvek publikum.

Od roku 2023 sme tiež hrdými členmi Central and Eastern European Creative Network (CEE Network) vo Veľkej Británii, kde zdieľame našu tvorivosť s kolegami umelcami z Európy.

CHRONOLÓGIA HIER

2009

Sabat, aký sme nečakali

 

Postmoderná vášnivá hra priniesla dusivú atmosféru Bielej soboty bližšie. Sedem hercov a herečiek, predstavujúcich Ježišových priateľov, uzavretých jeden po druhom v jednej miestnosti, zmyli svoje sklamanie a bolesť, že učiteľ, do ktorého vkladali všetku nádej, je mŕtvy. Ich spomienky ich retrospektívne priviedli na Kalváriu a sobotné stretnutie sa skončilo trpkým povzdychom: „Takýto Sabat sme nečakali.“

2009

Annin príbeh

Skutočný príbeh mladej učiteľky z Moravy, ktorá sa po rozchode vracia domov z Londýna so zlomeným srdcom, predstavili traja herci. Dramatický stret hodnôt zachytil domáce prostredie, v ktorom hlavná postava opäť našla pokoj v duši.

2010

Odhaľujúca nádej

 

Tradičná vianočná hra, sprevádzaná povznášajúcim spevom anjelov, s deviatimi hercami. Príbeh betlehemského páru bol obohatený o ďalšie dva židovské páry s ich osobnými trápeniami, ktoré príjemne prekvapilo svetlo vianočnej noci.

2010

Ďalšia zastávka: Duch Svätý

Dej nadväzoval na "Sabat" a experimentoval s prepojením náboženskej podstaty s každodenným mestským životom. Biblické udalosti vzkriesenia boli zasadené do prostredia Londýnskeho metra. Mária Magdaléna spievala ako pouličná hudobníčka v metre, učeníci cestovali do Emauz na linke District a noviny okamžite informovali o konšpirácii, že Ježišovo telo bolo ukradnuté. S pomocou niekoľkých stoličiek a chrámového prostredia priniesla táto hra vzdialené udalosti do atmosféry, ktorá je známa každému Londýnčanovi. Na hre sa zúčastnilo desať hercov.

2011

Sabat, aký sme nikdy nečakali

Hra bola opakovaná ako pokračovanie z roku 2009 (Sabat, aký sme nečakali), s pridanými piesňami, viachlasným spevom a pohybovou postavou „Bolesť“. Sedem hercov čelilo výzve hrať v angličtine a úspešne predstavilo dielo slovenských mladých ľudí v piatich anglických farnostiach v Londýne.

2012

Svetlo sveta

Séria vianočných skečov s klaunom, ktorý sa snaží chytiť svetelný bod, a dospelým Ježišom, ktorý si spomína na svoje detstvo. Zúčastnilo sa na nej desať hercov a diváci boli odmenení predvianočnou kapustnicou.

2013

Mučeníci Slovenska I

 

Veľkolepé a naratívne predstavenie o misii svätých Cyrila a Metoda, v ktorom ožili všetky postavy ranostredovekej slovenskej histórie. Prvá časť končila smrťou Konštantína Cyrila v Ríme. Hra, čerpajúca z najnovších historických štúdií, má za cieľ predstaviť motivácie jednotlivých postáv národnej histórie a ukázať ich ľudskú stránku. Jedenásť hercov hralo spolu tridsať postáv. Diváci sa stali rímskymi občanmi a kostol sa premenil na stredoveký chrám. Uprostred cudzieho sveta hra spojila hercov aj divákov v nadšení z toho, čo naši predkovia dosiahli v deviatom storočí.

2014

Mučeníci slova I + II

 

Predstavenie bolo doplnené druhou časťou, ktorá divákovi odhalila, čo sa dialo na Veľkej Morave v období po Konštantínovej smrti. Dramatický osud veľkého Metoda sa skončil a pád Moravy predznamenal pôsobivý pohrebný sprievod.

2015

2016

Migrantská Rapsódia

 

Dynamické predstavenie inšpirované našimi vlastnými životmi, využívajúce autorský štýl divadla, zachytilo radosť, ale najmä nevyslovené trápenia slovenských migrantov. Motivácie ich príchodu do Británie, ich každodenný život v Anglicku a rozhodovanie o budúcnosti boli vyjadrené prostredníctvom piesní, pohybových scén a malých dejových zápletiek, vrátane alegorickej svadby migrantov a Miss Veľkej Británie. Deväť a nakoniec šesť hercov hralo v slovenčine aj angličtine. Predstavenie sa formovalo počas dvoch rokov a dosiahlo svoj vrchol v apríli 2016.

2017

Akadémia pre ženy

 

Predstavenie o vykorisťovaní ženského tela pre sexuálny priemysel vzniklo ako obhajoba krehkého muža uprostred dnešného sveta, ktorý zamlčiava vykorisťovanie pod dojmom impozantného slovníka a prezentuje negatívne dôsledky sexuálneho priemyslu ako moderný úspech. Sondovanie životov mladých prostitútiek vzbudzuje súcit a ľudský záujem o odsúdených členov spoločnosti. Štyria herci hrali štyri postavy v tradičnejšom štýle divadelného rozprávania.

2018

2019

Mami, čo si chcela?

Predstavenie sa tematicky vracia k migrácii, no na rozdiel od Migrantskej Rapsódie predstavuje pohľady a názory tých, ktorí zostali na Slovensku - konkrétne matky, ktoré sa po niekoľkých rokoch odlúčenia od svojich detí  stali babičkami nútenými lietať za svojimi vnúčatami. Piati herci hovoria o tom, ako sa zmenili ich životy, o emocionálnych vzostupoch a pádoch, o generačných paradoxoch umocnených vzdialenosťou, v dokumentárnom predstavení obohatenom piesňami a tancom.

2022
2023

Extrém [Nová Norma]

Kontrastné pandemické situácie sú vykreslené vo farebnej koláži scén a postáv, čo je jedinečný zážitok na sledovanie. Umelci prostredníctvom spolupráce a vytvárania skúmajú vzorce správania sa spoločnosti a jednotlivcov v čase katastrofy. Aj keď táto fáza našich životov sa môže zdať už vzdialená, ich umelecké spracovanie zdôrazňuje skúsenosť s krízou skôr než samotné udalosti, keďže sa snaží slúžiť ako zrkadlo, ktoré výzve k preskúmaniu názorov a k novým perspektívam. Nakoniec, predstavenie, naplnené vážnosťou aj humorom, ponúka kolektívnu terapiu prostredníctvom umenia.

bottom of page