WHAT'S ON?

STAY TUNED!

EN: We are preparing new original production called "ELECTIONS" 

premiere is planned for autumn 2020

SK: Pripravujeme novú autorskú hru "VOĽBY"

premiéra je naplánovaná na jeseň 2020

EN: How can you become a politician? Do we need to vote? Is any of the candidates trustworthy? Can your motives stay pure if you join a party? How do you win elections?

 

The new comedy presents fictional parties in the midst of the electoral campaign. The leaders' characters are exposed to the ruthless battle of ideas both live and online. What do they want to achieve? A healthier lifestyle of citizens.  Out of many ways to such goal only one can be elected - the happy end will be chosen directly by spectators.

SK: Ako sa stanete politikom? Musíme voliť? Dá sa niektorému z kandidátov vôbec veriť? Dokážu vaše motívy zostať čisté, potom ako sa pridáte do strany? Ako vyhrať voľby? 

 

Témou novej hry je politické fungovanie v demokratickej spoločnosti. Žánrovo balansuje medzi drámou a veselohrou. Predstavuje tri fiktívne politické strany, ktorých politickým programom je typ stravovania sa – vegánsky, tradičný a pod. Rozličné názory na stravovanie sa trefne odrážajú súčasný pluralizmus a rozmanité názory v politike. Hra explicitne nenaráža na žiadnu reálnu politickú stranu a ponúka slobodu v interpretácii. O závere príbehu rozhodujú priame voľby obecenstva. Vtipná téma a nešpecifikovaný geografický priestor deja robia hru atraktívnou pre akúkoľvek európsku krajinu.

90987167_2724686714252842_56251769159176
IMG_0615.JPG