ACADEMY FOR WOMEN

‘I too would have given you the same answers if you asked me back then I was a prostitute.

  I would have told you, “Yes, I do this voluntarily.” I would have been incapable of telling you otherwise.

  I had resigned myself to my fate. And furthermore, I would have never been able to say to the man

  that each of his acts was, in fact, a rape.’ 

(Raymond, J.: Not a Choice, Not a Job)

Joe and Lisa found a legal charitable Academy for Women to shelter young street prostitutes and strippers in Elko County, State Nevada. The Academy is the first place in the world where women access both, sex work and studies. What results can this peculiar programme produce? We also ask whether is possible to stop negative consequences of prostitution by a better education of young prostitutes or not. See for yourself.

Prostitutes can be both hated and praised, ignored, or simply tolerated. We invite our audiences to take a turn in the street of shame and to look straight in glass windows, reaching behind smiles, sexy underwear, and the naked skin of sex workers. We dare the audiences to remove the layer of judgements and myths, by listening to prostitutes’ innermost experience.

ACADEMY FOR WOMEN:.................AKADÉMIA PRE ŽENY

Written and directed by.............................................text  a réžia

                                    Juliana Sersenová

Composed by...............................................................................hudba

                                    Katarína Sliacka

Designed by...........................................................scéna a kostýmy

                                    Sára Šišková

Choreography................................................................choreografia

                                    Jana Klimová

Poster  by.................................................návrh a maľba plagátu

                                   @francekarts

Cast............................................................................................obsadenie:

              Zuzana Šťastná, Petra Čorňáková,

              Simona Vrabcová, Simon Kopunec

   (past members: Klaudia Tomanová, Matěj Paprčiak)

.

Academy for Women premiered on 9th of April 2017 in Ravensfield Theatre at the Middlesex University London. Since then theatre company performed seven times in London and abroad. STL made its debut at Camden People's Theatre in London by performing two shows in May 2017. The continental tour started at the festival in Presov (Slovakia) and continued in June by visiting Brussels (Belgium) and Prague (Czech Republic). Next set of performances was delivered in four Slovak cities in September 2017. The crew reunited after the summer, taking on two new actors. The intense ten-day rehearsing period upgraded the show to a new level. The play reached various Slovak audiences with a success, Remarkably, secondary school students proved to be attentive and most thankful watchers.

Inscenácia Akadémia pre ženy vznikla ako reakcia na ľahostajný postoj spoločnosti k prostitúcii. Po hlbšom preskúmaní problematiky vykorisťovania ľudí v sexuálnom priemysle sa autorka hry stotožnila s názorom, že sexuálny obchod neprináša žiadny pozitívny výsledok, ako vykorisťovaným, tak aj vykorisťovateľom. Terčom kritiky v hre sa stáva politický názor prehlasujúci, že legalizácia sexuálnej práce humanizuje a oslabuje problém vykorisťovania. Inscenácia trefne odhaľuje pravú podstatu sexuálnej práce, poháňanú zúfalou túžbou po zárobku na oboch stranách a najmä, založenú na zredukovaní zamestnanca na objekt. Bežného diváka hra provokuje k zamysleniu sa nad starým neduhom spoločnosti a vyzýva ho k ľudskému pohľadu na utrpenie tých, ktorí sexuálnu prácu vykonávajú. K všeobecne traktovanému názoru, že za prostitúciu môžu hlavne ženy, prikladáme dôkaz o rovnakej zodpovednosti tých, ktorí služby prostitúcie využívajú - jej zákazníkov.

Ženám by nemalo byť upreté právo na to, akú prácu budú vykonávať, treba im ponechať slobodu výberu. Niektoré ženy prirodzene inklinujú k sexuálnej práci, pretože im vyhovujú flexibilné pracovné hodiny a vysoký zárobok. Tieto názory zastávajú Joe a Lisa,  ktorí v štáte Nevada v USA založili kurióznu akadémiu dovoľujúcu mladým ženám nielen vykonávať sexuálnu prácu, ale dokonca aj vzdelávať sa v oblasti psychohygieny, zdravovedy a histórie sexuálnej práce. Akadémia v priestoroch Hotela Sunrise má za cieľ budovať sebavedomie mladých žien a dopriať im bezpečie a komfort, ktoré im "na ulici" chýbali. Jej program dôvtipne spája moderný učebný obsah s praktickou činnosťou. Úspešnosť prvého ročníka akadémie, ako aj kvalitu osvetového programu, môžu diváci posúdiť sami.    

Akadémiou sme sa začali zaoberať vo februári 2017, počnúc úvodným sedením v multifunkčnej budove Kings Place, kde sme sa skryli pred upršaným večerom. Štyri Slovenky, ktoré v Londýne spojila túžba divadelne sa realizovať a oprášiť pri tom aj rodný jazyk. Všetky súhlasili s čudnou témou. (Mladí, našťastie, ešte stále veria, že v spoločnosti sa dá pohnúť aj dávno stojatými vodami.) Povedali sme si, kto má aké herecké preferencie a zapísali sme si dátumy skúšok. Kocky boli hodené. Od toho dňa sme sa často, človeče, nazlobili, na samých seba aj na zbytočné utrpenie úbohých existencií. V hre nás drží boj za spravodlivosť, vlastné, ale aj poctivé umelecké hľadanie. A vždy nás teší komentár od divákov, ktorí sa nechajú vtiahnuť do hry a odchádzajú z predstavenia správne nazlobení.